Rundan tar dig till ett  antal platser runt Hasslö, 

som ger dig en inblick i delar av en svunnen tid på ön.

Hasslö historierunda är ett projekt (2023) i samarbete mellan Samhällsföreningen Hasslönätet, PRO Hasslö och Hasslö Fiskemuseum.


Projektet är finansierat av Karlskrona kommuns Skärgårdsmiljon.